नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

वोर्डको सचिवालय


  • बैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले तोके बमोजिम वोर्डले गर्न पर्ने नियमित कार्य सचालन गर्न वोर्डको एक सचिवालय रहने छ । (दफा ४२)
  •  वोर्डको सचिवालयको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुने र नेपाल सरकारवाट कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति ४ वर्षका लागि हुने व्यवस्था छ । वोर्डको सचिवालयमा नेपाल सरकारले आवश्यक संख्यामा कर्मचारी उपलव्ध गराउने   छ ।
वोर्डको सचिवालयको स्वीकृत दरवन्दी विवरण
नेपाल सरकारवाट वोर्डको सचिवालयका लागि कार्यकारी निर्देशक सहित १५ वटा स्थायी दरवन्दी स्वीकृत भएको छ ।

दरवन्दी विवरण निम्नानुसार छ 


कार्यकारी निर्देशक १,
निर्देशक ३,
सहायक निर्देशक ३,
ना.सु. ४
लेखापाल १
कम्प्युटर अपरेटर १
सवारी चालक १
कार्यालय सहयोगी ३ 

वोर्डको सचिवालयको स‍ंगठन संरचना
 

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स