नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 अा.व.२०७४-०७ काे वार्षिक कार्क्रम 2017-11-26 11,472.83 KB Download
2 अा.व.२०७३-०७४ काे वार्षिक प्रगती 2017-11-26 86.53 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स