नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना


2018-02-07

नेपाल सरकार
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालय

छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

“वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु/अंगभंग/गम्भीर विरामी भएका कामदारको परिवारको सदस्यलाई छात्रवृत्तिमा पेशागत तालिम र डिप्लोमा तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४” बमोजिम वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएका, अंगभंग तथा गम्भीर विरामी भई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट सत्प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका वा पाउन योग्य कामदारका परिवार (पति वा पत्नि, छोरा, छोरी, आमा, बुबा वा महिला कामदारको हकमा निजको सासू वा ससूरा) लाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) सँग समन्वय र सहकार्य गरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गर्न लागिएको नर्सिङ्ग (स्टाफ नर्स), इञ्जिनियरिङ्ग(मेकानिकल ओभरसियर),र कृषि (बाली विज्ञान) विधाको डिप्लोमा तहको तीन वर्षे अध्ययन छात्रवृत्तिमा आवेदन गर्नका लागि कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७४।०९।२४ गते प्रकाशित आवेदन फाराम भर्ने म्यादको सूचना २०७४।१०।२५ गतेबाट २१ दिन थप गरी मिति २०७४।११।१६ गतेसम्म आवेदन फाराम भर्ने सूचना कायम गरिएको र थप जानकारीका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयको टेलिफोन नं. ०१–४१०५०६८ वा सचिवालयको वेभसाइट www.fepb.gov.np बाट प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

समाचार तथा सुचनाहरु